HOME    ZAMÓWIENIA    KONTAKT    REPOZYTORIUM

  HOME    ZAMÓWIENIA    KONTAKT    REPOZYTORIUM
Data ogłoszenia Termin składania ofert Treść Pobierz załączniki
2019-10-28
2019-11-06

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/10/2019/TORYFIKATOR


 


Spółka Bioelektrownie Świętokrzyskie MK-Stoki Duże sp. z o.o. na potrzeby realizacji projektu BIOSTRATEG 1/270745/2/NCBR/2015 realizowanego w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” Biostrateg  pt. Potencjał paszowy, energetyczny i ekonomiczny upraw ślazowca pensylwańskiego na glebach lekkich, odłogowanych i rekultywowanych (akronim SIDA)  ogłasza nabór ofert  na  wycenę poprawy sprawności załadunku sieczki do toryfikatora wg opisu zamieszczonego w zapytaniu ofertowym nr 03/10/2019/TORYFIKATOR. 


2019-10-17
2019-10-25

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/10/2019/SPALANIE


 


Spółka Bioelektrownie Świętokrzyskie MK-Stoki Duże sp. z o.o. na potrzeby realizacji projektu BIOSTRATEG 1/270745/2/NCBR/2015 realizowanego w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” Biostrateg  pt. Potencjał paszowy, energetyczny i ekonomiczny upraw ślazowca pensylwańskiego na glebach lekkich, odłogowanych i rekultywowanych (akronim SIDA)  ogłasza nabór ofert  na  wycenę przeprowadzenia badań spalania toryfikatu  ze ślazowca pensylwańskiego i dwóch paliw referencyjnych  w kotle grzewczym parowym lub wodnym wg załączonej specyfikacji w zapytaniu ofertowym. 


 


2019-10-09
2019-10-18

 


Spółka Bioelektrownie Świętokrzyskie MK-Stoki Duże sp. z o.o. na potrzeby realizacji projektu BIOSTRATEG 1/270745/2/NCBR/2015 realizowanego w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” Biostrateg  pt. Potencjał paszowy, energetyczny i ekonomiczny upraw ślazowca pensylwańskiego na glebach lekkich, odłogowanych i rekultywowanych (akronim SIDA)  ogłasza nabór ofert  na  realizację usług fazy przedwdrożeniowej projektu polegająca na opracowaniu dokumentacji przygotowania  wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (komercjalizacji).


Szczegółowe informacje zostały zamieszczone w pliku do pobrania.


2019-08-19
2019-08-30

Spółka Bioelektrownie Świętokrzyskie MK-Stoki Duże sp. z o.o. na potrzeby realizacji projektu BIOSTRATEG 1/270745/2/NCBR/2015 realizowanego w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” Biostrateg  pt. Potencjał paszowy, energetyczny i ekonomiczny upraw ślazowca pensylwańskiego na glebach lekkich, odłogowanych i rekultywowanych (akronim SIDA)  ogłasza nabór ofert  na  wycenę przeprowadzenia badań spalania toryfikatu ze ślazowca pensylwańskiego w kotle grzewczym parowym lub wodnym wg  specyfikacji znajdującej się w zapytaniu ofertowym. 


07-08-2019
23-08-2019

Spółka Bioelektrownie Świętokrzyskie MK-Stoki Duże sp. z o.o. na potrzeby realizacji projektu BIOSTRATEG 1/270745/2/NCBR/2015 realizowanego w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” Biostrateg pt. Potencjał paszowy, energetyczny i ekonomiczny upraw ślazowca pensylwańskiego na glebach lekkich, odłogowanych i rekultywowanych (akronim SIDA) ogłasza nabór studentów do pracy w projekcie.


Szczegółowe informacje zostały zamieszczone w pliku do pobrania.


 


2019-04-12
2019-04-23

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/04/2019/WARSZTATY


 na organizację warsztatów projketowych BIOSTRATEG na potrzeby realizacji projektu BIOSTRATEG 1/270745/2/NCBR/2015 realizowanego w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” Biostrateg  pt. Potencjał paszowy, energetyczny i ekonomiczny upraw ślazowca pensylwańskiego na glebach lekkich, odłogowanych i rekultywowanych (akronim SIDA)


2019-03-25
2019-04-02

Zapytanie ofertowe na audyt zewnętrzny projektu


„Potencjał paszowy, energetyczny i ekonomiczny uprawy ślazowca pensylwańskiego na glebach lekkich, odłogowanych i rekultywowanych”
Umowa nr BIOSTRATEG1/270745/2/NCBR/2015


2018-12-11
2019-01-04

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2018/Z4 na dostawę części do budowy stanowiska badawczego do toryfikacji dotyczy dostawy:


1. Instalacja wygaszania toryfikatora


2. Instalacja zabezpieczenia przeciwwybuchowego i awaryjnego wyłączenia


3. Dodatkowe układy pomiarowe:


4. Układ sterowania kompletną instalacją


5. Projekt i wykonanie trójfazowej instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia.


6. Wykonanie pomiarów odbiorczych i prób ruchowych.


7. Kompletna dokumentacja do instalacji, łącznie z oprogramowaniem na poszczególne sterowniki.

zgodnie z załączoną specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do zapytania 

 


Na potrzeby realizacji projektu BIOSTRATEG 1/270745/2/NCBR/2015 realizowanego w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” Biostrateg pt. Potencjał paszowy, energetyczny i ekonomiczny upraw ślazowca pensylwańskiego na glebach lekkich, odłogowanych i rekultywowanych (akronim SIDA)


  2018-05-09
  2018-06-04

  Zapytanie ofertowe nr 1/05/2018/Z3 na dostawę części do budowy stanowiska badawczego do toryfikacji dotyczy dostawy:


  1. Elektrycznego układu grzewczego do rozruchu reaktora toryfikującego


  2. Komory spalania przeznaczonej do spalania gazu powstałego z toryfikacji


  3. Układu wyprowadzenia spalin z pomiarem nadmiaru powietrza i zawartości CO w postaci komina ze stali nierdzewnej z odzyskiem ciepła


  4. Układu do formowania brykietu o nie-walcowym kształcie


  5. Układu schładzania sprasowanego brykietu do temperatury poniżej 60°C wewnątrz brykietu przy wydajności brykietowania karbonizatu 60 kg/h


  Na potrzeby realizacji projektu BIOSTRATEG 1/270745/2/NCBR/2015 realizowanego w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” Biostrateg pt. Potencjał paszowy, energetyczny i ekonomiczny upraw ślazowca pensylwańskiego na glebach lekkich, odłogowanych i rekultywowanych (akronim SIDA). 


   


  *2018-05-23 aktualizcja załącznika nr 4


  2018-03-06
  2018-03-20

  Zapytanie ofertowe nr 2/02/2018/Z2 - na dostawę części do budowy toryfikatora - Układ dozowania ślazowca


  Na potrzeby realizacji projektu BIOSTRATEG 1/270745/2/NCBR/2015 realizowanego w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” Biostrateg pt. Potencjał paszowy, energetyczny i ekonomiczny upraw ślazowca pensylwańskiego na glebach lekkich, odłogowanych i rekultywowanych (akronim SIDA). 


   


  Uwagi: W dniu 12.03.2018 została zaktualizowana wersja załącznika nr 3 - formularza ofertowego. Prosimy o korzystanie z aktualnej wersji. 

   


  2018-02-21
  2018-03-07

  Zapytanie ofertowe nr 1_02_2018_Z1 - na dostawę części do budowy toryfikatora - Śruby ślimakowej toryfikatora oraz zespołu napędowego śruby toryfikatora 


  Na potrzeby realizacji projektu BIOSTRATEG 1/270745/2/NCBR/2015 realizowanego w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” Biostrateg pt. Potencjał paszowy, energetyczny i ekonomiczny upraw ślazowca pensylwańskiego na glebach lekkich, odłogowanych i rekultywowanych (akronim SIDA).